1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 61

Habeo adj rtf # - səhifə 45

səhifə45/61
tarix14.05.2018
ölçüsü7.04 Mb.
Nový zákon zahrnuje řadu opatření , která by měla zlepšit sou

asný stav . Stát chce během pěti let vytvořit prostřednictvím veřejných spole

ností 300 tisíc " lokálních pracovních míst " , k

emuž by mu snížením některých sou

asných sociálních dávek . Během stejné doby by mělo být vybudováno 100 tisíc bytových jednotek s nájmem ještě nižším , než je tomu u obvyklého sociálního bydlení .
Na velké zvyšování platů v rozpo

tových a příspěvkových organizacích tedy mnoho peněz nebude . Tento fakt byl tedy nutně zaregistrován , a krácení mzdových nákladů se tak stalo součástí

erstvě zveřejněného " balíčku " opatření , která

eské ekonomiky . Při vyjmenování škrtů ve státních výdajích , které celkově dosáhnou výše asi 25.5 miliardy korun , je také zahrnuto 4.2 miliardy korun , o které bude zkrácen růst mezd v rozpo

tových a příspěvkových organizacích .
Myslíte si , že opatření přišla v

as ? Nedomníváme se , že takto popsaná opatření budou účinek . Proto je asi zbyte

né zabývat se detailněji tím , zda přišla v

as .
Mezi postižené sdružené v Organizaci pražských vozíčkářů přišel v

era pražský primátor Jan Koukal . Ujistil je , že budování bezbariérových chodníků neskon

ilo s odchodem prvního polistopadového primátora Jaroslava Kořána , a řekl také , že se uvažuje o systému dotací , které by dopravy . Ty bývají totiž přibližně o třetinu dražší než běžná vozidla .


V pořadu Českého rozhlasu Hovory v Lánech zároveň s ujištěním , že nejsou žádné důvody k panice , apeloval na ob

any , aby neměnili koruny za valuty , a tím ještě více netla

ili na pokles tuzemské měny . Sám bude prodejem podílu v pražské Lucerně na korunovém , nikoli na devizovém bankovním účtu .Fondy Agrobanky žalují IPB
Odpor proti posovětšťování a posměšky nad ruským velikášstvím byly všeobecné , ale já si vybírám jemnější osobní příklady . Když sovětská orbitální stanice prvně obletěla Měsíc , na jeho odvrácené straně pojmenovat . Kráterům dávají se jména vědců , myslitelů a umělců .
Obligace : Městské peníze zůstávají v

eské měně Město Praha

ené> na splacení dluhopisů uložené v korunách a primátorův finan

ní poradce si nemyslí , že je to chyba . V korunách má město Praha uložené peníze , které získalo před třemi roky na mezinárodním finan

ním trhu vydáním obligací neboli dluhopisů a které bude muset za dva roky splatit v markách a v dolarech .
Základní konstrukce vypadá takto :

eská pravice vybudovala státní kapitalismus místo demokratického , orientovaného na střední stav . U

inila tak tím , že připustila vysokou státní účast ve velkých podnicích , což efektivitu hospodářství , vytvoření lobbistického prostředí korumpujícího moc a orientaci na svět velkého kapitálu na úkor drobného ob

anstva . V této jeremiádě je velký kus obecné pravdy , jenže sama o sobě obecná pravda není způsobilá k přesnému popisu , natož vysvětlení konkrétního problému , neboť , jak říkají Němci ,

ert vězí v detailech .
Kaisernertzův případ vedl ministerstvo školství k vypracování speciálního oběžníku , který nabádá u

itele všech stupňů škol k větší bdělosti a ostražitosti . Pracovníkům ve školství , kteří aféry tutlat a přehlížet , oběžník připomíná , že samo neoznámení je trestným

inem .Unie se pohnula váhavě z místa
Ve stejnou chvíli za těch nejpřísnějších bezpe

nostních opatření přistával na hongkongském letišti Kai - tak následník britského trůnu princ Charles . Když ochranka prolezla všechny kanály , které byly v dohledu , a odkrokovala , jak daleko se posledním britským guvernérem Chrisem Pattenem , letoun s britskou a čínskou vlaje

kou zastavil na přesně ur

eném místě . Nejdříve vyběhla nekone

ná řada sluhů s princovou garderobou , poté vystoupil sám následník trůnu .
Jednou v zimě jsem se octl na zkoušce folklorního souboru Kunovjan a zažil vjem , jaký nemůže divák představení mít . Napřed jsem uviděl , jak jsou všichni lehce a teple oble

eni a všelijak postrojeni v rozporu s tím , o

jim půjde : v potištěných tri

kách , sportovních bundách , děv

ata v sukénkách s jakýmisi tlustými pun

ocháči , jedna na zachlazené hrdlo , jeden měl zafa

ovanou nohu . První tane

ník svůj premiérový výkon jenom nazna

oval , protože měl namožený jakýsi sval .
Modernizovaná verze tanku , který byl poprvé představen 6 . května na zbrojním veletrhu IDET v Brně , nese ozna

ení T - 72 CZ . Oproti výchozímu typu palebnou sílu , cíl je díky vylepšením schopna posádka tanku spatřit ve dne na vzdálenost 5 km , v noci pak na 4 km . Vláda doufá , že by se tyto modernizované tanky mohly stát výhodným vývozním artiklem .


Obecně dále platí , že pro kteroukoliv vládu , která je závislá na volebním cyklu , by mohlo být výhodné , aby banka prováděla ur

itou krátkodobou politiku . Stabilita měny je však dlouhodobým cílem : pokud se pohybujeme v prostředí vysoké inflace a nejasných měnových kursů , možnost rozhodování , a může tak docházet k neefektivní alokaci zdrojů a ke ztrátám . Z výše uvedených hledisek je třeba vidět , pro

ČNB dlouho držela pevný kurs koruny a rozšířila fluktua

ní pásmo až v lednu letošního roku .


" Vyšší příplatky bude možné zavést až od ledna 1999 , " potvrdila Soukupová . Už nyní je totiž zřejmé , že příslušné zákony za

nou platit nejdříve v dubnu - v té době již budou pojistné plány . V kuloárech se navíc vážně hovoří až o

ervenci 1998 .
Přístup Ankary k lidským právům také zkomplikoval ratifikaci dohody o celní unii , jejíž přijetí dlouho blokovalo Řecko a Evropský parlament . K revizi dohody vnitřní důvody : Řecko do nynějška blokuje finan

ní pomoc z rozpo

tu EU , která má kompenzovat negativní důsledky celní unie na turecké straně . A negativní důsledky skute

ně existují : turecký deficit zahrani

ního obchodu se po zrušení bariér zvýšil dvakrát .
Politolog Jiří Pehe soudí , že tři kočárky pro jedno dítě dobře zapadají do sou

asného postmoderního guláše , a dodává : " K vyřešení problému darů politikům je třeba ustavit vyšší a odpovědnější instituci , než je sněmovna . " Malá Ani

ka názor : " Grrrg . . . heéé . . . ham . . . pa pa , " sdělila našemu zpravodaji , když přelézala z hlubokého kočárku do sporťáku .Excentrici bývají věčně šťastní
Poněkud irelevantně vysvětlil aféru u šraněk prezidentův mluvčí Špa

ek tím , že " policie doprovázející prezidenta má právo přednosti v jízdě v jakékoli situaci " . Dodal , že " prezidentova kolona " , což se vzápětí ukázalo být nepravdou . Nesrovnalosti v zakázkách prací ve Valdštejnském paláci vysvětlil kancléř Kněžínek tím , že kdyby byl dodržoval předpisy naprosto striktně , Senát by po volbách prostě neměl kde pracovat .


Chybí povodňová legislativa Na rozdíl od států Evropské unie legislativu . Základní postup v boji proti povodním stále vychází z nařízení vlády ČSSR z roku 1975 o ochraně před povodněmi a z upraveného zákona bývalé ČNR z roku 1974 o státní správě ve vodním hospodářství .
Úbytek u

itelů , jenž přinese ve svém důsledku zlepšení finan

ního ohodnocení pedagogické práce , podle ředitele ústavu Pavla Zeleného nesníží kvalitu výuky . Mezi odcházejícími u

iteli je asi polovina důchodců , kteří většinou

itou> , respektive na každý školní rok . Jim tedy nebudou muset školy vyplácet odstupné , které by podle odborníků mělo dostat 4000 až 6000 lidí .
Přesto pár vydřiduchů zůstává . Lze se jistě ptát , jestli se kvůli nim má taxislužba vracet do seznamu regulovaných cen , zvlášť , když odborníci upozorňují na riziko , že to může zdražení dosavadních tarifů až na horní hranici , která se předpokládá kolem pětadvaceti korun . Mnoho Pražanů , ale také návštěvníků hlavního města , se však patrně přikloní k názoru , že regulace prospěje přinejmenším pověsti metropole .
V říjnu totiž můžeme

ekat další srážky , nemluvě o pravidelných váno

ních vodách , které bývají začátkem prosince . Pokud jde o finan

ní prostředky , státní dotaci ve výši 130 milionů korun a k tomu přidáváme vlastní prostředky kombinované s půj

kou ve výši 120 až 150 milionů . Letos tak můžeme - nebo spíše musíme - počítat téměř s 300 miliony korun .
Obdivuji poslance , kteří stále někam odcházejí , přicházejí , telefonují . Znamená tom , že věci na starosti než hlasování ve sněmovně ? " dotázal se Klaus zklamaně . M . Matoušková , V . Rákos
Není čím šokovat , protože lidé žijí s pocitem , že všechno už tu bylo , vše bylo vyzkoušeno a každý má právo na svůj názor . Po všech válkách tohoto století pocit , že větší hrůzy vcelku nemohou přijít . Po úspěších racionálního přístupu ke světu , aspoň pokud jde o sféru ekonomiky a vědy , je neudiví žádný pokrok a žádná vymoženost .
V sou

asném historickém holešovickém Výstavišti není rozvoj výstavnictví z dopravního hlediska podle názoru magistrátu možný . Hlavním důvodem záměru je ale skute

nost , že Praha nyní pro organizování prestižních mezinárodních veletrhů .Paragrafy
Těch několik charakterních mužů a žen , kteří si zvolili úděl disidentů , nemohlo vytvořit onu Bendovu paralelní polis . Důsledek se naplno projevil po listopadu 1989 - slovenská demokratická elita změny politických a spole

enských poměrů . A tak dnešní kulturní Slovensko zase opakuje svůj " osvěd

ený " sociální model hodnotově a postojově nediferencovaného kolektivního vegetování v

ase a režimu .


Jsem přesvěd

en , že příčiny leží v nedostání vysokým mravním závazkům , při

emž celkové selhání profesionality ietiky ve sféře politické i mediální je výslednicí nes

etných drobných morálních úliteb a nedostate

ností , kdy ti

i oni , politici i žurnalisté , podlehli " marné snaze o pomíjející slávu "

i nedostáli plně pravdě , jejíž záře je někdy očím nepříjemná . Snad je příčinou selhání i to , že naše generace a generace starší v budově Karolina skládaly po

tyři desetiletí sliby , v nichž věrnost socialistické spole

nosti , která nám dala vystudovat , byla nadřazena i morálním principům , jež , a pravda , podřízená třídnímu hledisku , mohla zářit jen světlem zna

ně zastřeným . Obávám se , že neblahé dědictví těch

asů neseme všichni více

i méně s sebou .


Saturn , po Jupiteru druhé největší těleso slune

ní soustavy , je , stejně jako Mars , velká plynová koule : zatímco jeho objem je 764krát větší než objem země , jeho hmotnost

iní pouze 95násobek , hmota Saturnu je tedy řidší . Stejně jako Jupiter atmosféru , kterou prostupují větry , jež mohou na rovníku dosáhnout rychlosti až 1800 kilometrů za hodinu , víry , sezonní bouře a mraky . Nad těmito mraky z krystalů amoniaku tvoří atmosféru Saturnu z 96 procent vodík a ze

tyř procent helium , při

emž lze nalézt stopy metanu a vody .
Z devíti se jejich po

et díky sondám Voyager zvýšil na 18 a zjistilo se , že jsou velmi odlišné : stopy geolo gické aktivity na povrchu Encelade a naopak jejich absence na Mimas , na jehož povrchu jsou zase krátery vytvořené dopadajícími tělesy ; další " měsíc " Japet a druhou zářivou ; některé satelity ( Téths , Télesto , Calypso ) sledují stejnou kruhovou oběžnou dráhu a jiné dráhu ve tvaru podkovy ( Janus , Epiméthé ) .


LN : V

em vidíte řešení ? Kempa : . Služba by měla být prozkoušena akreditovanou institucí a svou

innost provádět na základě certifikátu .
Budou - li dříve , je to otázka , kterou by se ČSSD měla zabývat , " uzavřel . Naopak Gross názor : " Nepřichází v úvahu , že by sociální demokracie po dobu platnosti lustra

ního zákona ustoupila od tohoto požadavku . " Dokáže si však představit i výjimku - za sociální demokracii by totiž v příštích senátorských volbách měl kandidovat předseda Českomoravské komory odborových svazů Falbr , který se netají tím , že nemá negativní lustra

ní osvěd

ení .
I malá vzpomínka na muže s orlíčky na

epicích narušuje monopol na pozornost a úctu , kterou Československá republika vyhradila legionářům , spolutvůrcům jejího zakladatelského mýtu . Císařský voják

ený> na vzpomínky , a tak si ho musíme připomínat právě jen v den , ke kterému už vlastně nepatřil . Česká spole

nost na něj za

ala pohlížet přes 28 . říjen 1918 , a ne přes horké dny léta 1914 , kdy šel kvůli chybám jiných bojovat a umírat na frontu za svou tehdejší vlast .


O tom , že manželství již není jediným přijatelným rodinným modelem , svědčí například skute

nost , že britští anglikánští biskupové se začátkem října vyslovili pro revizi tradi

ního postoje křesťanských církví ke sdílení spole

né domácnosti jako k " životu v hříchu " . Vyšli tak vstříc sociologům , podle nichž

ensky nejnebezpe

nější dopad neúplné> rodiny , což v západní Evropě a Severní Americe z 91 procent znamená , že dítě vychovává pouze matka . Pravděpodobnost sebevraždy totiž u takového dítěte stoupá pětkrát , vzniku závislosti na drogách desetkrát a útěku z domova až dvaatřicetkrát .


Pro

tedy Petr Placák v

lánku Velmocenský komplex Prahy ( LN 31 . 10 . ) tvrdí , že od rozpadu sovětského státu funguje naše diplomacie zmateně a že je naplněna " poddanským , nesvéprávným duchem " ? Politici , publicisté , veřejnost - všichni smysl vidět postavení naší země v Evropě a ve světě jinak . Bohužel , pravdu má Placák .
V USA pracuje na ministerstvu zemědělství víc lidí , než kolik jich v této zemi farmaří . V USA soudním jednáním . Vede to ke směšným situacím v oblasti pracovního práva .
Diana své účinkování ve filmu podle něj brala jako součást širší proměny své veřejné podoby . Koproducent projektu Jim Wilson

asopisu Premiere řekl , že Diana jí samé . Tvůrci totiž nechtěli přepínat princezniny herecké schopnosti .


Po fotbalovém ME " naši střelci kone

ně zpřesnili mušku , byli jsme takticky na výši a hráli myslivý fotbal " . Přitom sta

ilo , aby Italové v poslední minutě , kdy šli sami na brankáře , dali gól , nebo aby Šmicer , rovněž v poslední minutě v zápase s Ruskem , se netrefil náhodou mezi nohy obránce a pravou ty

v okamžiku , kdy rozhled , anebo aby Italové proměnili penaltu proti Němcům - a jeli jsme domů a měli jsme " mušku notoricky vychýlenou , hráli bez jediné myšlenky a takticky bezradně " . Tak se psalo po vyřazení z MS , přestože jsme v rozhodujících zápasech hráli přinejmenším stejně jako v Anglii , jenže Kuka neproměnil ani desetinu šancí a v Madridu nám odpískali neexistující penaltu .


V našich podmínkách je však tato oblast silně hypertrofovaná , což má za následek i neskute

nou moc naší přebujelé byrokracie , která rozhoduje o věcech , o kterých by to v jiných státech nikoho ani nenapadlo . Stát by

anovi zaru

ovat právo na informace potřebné> pro rozhodování a trestat trestním nebo přestupkovým právem poskytnutí informací nesprávných stejně jako podvody , krádeže . Jako příklad si uveďme tolik diskutované pražské taxikáře .


Vyplývá to z listopadového výzkumu veřejného mínění agentury Factum . Z více než tisícovky dotázaných osobnost ohodnotit kladnými body od jednoho do tří , nebo naopak zápornými rovněž od jednoho do tří . Nula byla vyjádřením nerozhodnosti .
Oba zástupci ČSSD se tak připojili k představitelům ODA a KDU - ČSL , kteří v

era vzhledem k finan

nímu skandálu volali po odchodu Václava Klause z vládní funkce . Řady opozi

ních kritiků pak rozšířil místopředseda KSČM Václav Exner , který poznamenal , že vyšetřováním sponzorů ODS by se

inné> v trestním řízení . Podle Josefa Morávka z tiskového oddělení KSČM ODS touto kauzou dokázala , že v jejím vedení jsou podvodníci .
" Lidé prostě chtějí bezpe

nost a nemají zájem dát žádnému vetřelci napospas své velké soukromé zahrady

i skvělé bazény , " konstatuje Jim Glanville , zástupce jedné z bezpe

nostních agentur , které se na systému ochrany podílejí . Ty se sice mohou chlubit poklesem zlo

innosti v oblastech , jež obhospodařují , ale v okolních sektorech

in zelenou> . Státní bezpe

nostní orgány říkají , že sice mají jen malou možnost zjistit , jak velkou ochranu " bezpe

né vesnice " poskytují , ale dodávají , že podle nich lidé alespoň mají pocit , že jsou na tom líp než ostatní obyvatelé .


" Všeobecně se dá také říci , že se více přejídají ženy na venkově , neboť na ně není kladen spole

enský tlak , jako je tomu ve městech . Na vesnicích funguje samozásobitelství , lidé prasaty a neřídí se zdravým životním stylem , " řekl doslova . " Přitom i štědrove

erní ve

eře může být připravena dietně .


Platí to i o nás ? Jinde , struktura i provoz spole

nosti jsou tam v podstatě ustálené , není nutné tolik privatizovat , právo ( počínaje ústavou ) je tam respektováno a sotva by tam mohla nastat situace , kdy je politický život celé země tolik závislý na jednom jediném

lověku , na jeho způsobu chápání souvislostí a zejména na jejich nechápání . - Opravdu si můžeme být odolností naší demokracie tak jisti ? Na první pohled je naše politická situace absurdní : pár neplech při financování partají , nepotvrzená zpráva o švýcarském kontě , následuje rozvrat koalice , vládní provoz se zastaví na tři týdny , zatímco všichni

ekají , co na to ODS , a ta zase

eká , co na to Václav Klaus .
Vidět andělíčky nebo vidět všechny svaté může i nevěřící a stejně tak může " malovat

erta na zeď " . Nevymáchaná huba jako ozna

ení zlolajníka předpokládá , že slušní lidé . Sotva si dovedeme představit , že by někdo skute

ně mohl vyletět z kůže .


Od tohoto opatření si policie slibuje snadnější pátrání po ukradených bicyklech . Chybějící " státní poznávací zna

ka " nebude po zavedení ještě déle než rok považována za závažný přestupek , ale od 1 .

ervence 1999 bude stažení " provinilého " kola z provozu .

tkHubbleův teleskop vyfotografoval zánik hvězd


Díky jejich metodě se například podařilo v USA zachránit dvě děti , kterým plameny sežehly devadesát procent těla . Později vědci zjistili , že hojivé účinky z kůže dárců . Většinou jde o předkožky novorozenců , nebo " odřezky " při plastických operacích .
Bohemo za

alo jednat s tehdejším Útvarem hlavního architekta ( ÚHA ) , který měl tři eventuality , kam takovou halu umístit . Vylou

ili Strahov , který nikdy nebude pro takové zařízení . Dlouho se neudržel ani Hagibor , kde ÚHA posoudil území jako příliš sevřené .
Mimochodem , opa

ný případ , tedy zjištění , že se dva hlasy od sebe zásadně liší , je technicky jednodušší , než prokázat jejich shodu . Pro to , aby bylo možno sporný záznam ozna

it jako zpracovatelný z hlediska jednozna

né individuální identifikace mluvčího , musí

nou> kvalitu , a to jak technickou , tak i jazykovou . V opa

ném případě dojde většinou ke snížení přesnosti závěru , tedy ke snížení výše uvedeného stupně pravděpodobnosti . "


Kromě kalkulace , na kolik bez ohledu na výšku leasingového koeficientu vozidlo skute

ně přijde , by si měl zjistit několik dalších důležitých okolností , které nemusí - ale mohou - nastat během leasingové smlouvy . Jak se provádí kalkulace v případě odcizení vozidla , v případě ukon

ení smlouvy pro neplacení , jaké dopady může krach . Výsledky roku minulého a plány 1997 ?
Éra hravého klukovského filmového snění však zřejmě skon

ila . Zelenou , jednodušší a - přes svou žánrovou " nerealisti

nost " - zrcadlící " dospělé " obavy z konfliktní reality i z blízké budoucnosti ( viz varovná sci - fi o konci tisíciletí Zvláštní dny

i skeptických Dvanáct opic ) . Filmovou sci - fi , jež bývá lakmusovým papírkem spole

enské atmosféry , ovládly xenofobní nálady .
Poslední verzi nám vypracoval Hydroprojekt v roce 1995 . intenzity . Do pětadvacetileté vody nás chrání zmíněná hráz : dál bude hodně záležet na tom , kolik

asu nám dá Povodí Vltavy , jakou lhůtu budeme mít na evakuaci zvířat .


Vxb5 Vc2 27 . b3 Se5 ( Černý asi počítal , že se bude ještě dlouho bránit . Bílý recept . ) 28 . g3 Sd6 29 .
Kamil Lhoták , Jan Rychlík , Jiří Brde

ka , Jiří Trnka , Zdeněk Urbánek . . . z jinotajů i z výtvarné a hudební terminologie . Náhodný poslucha

těžko poznal , o

em mluvíme .


Silnice je pro ko

ky popraviště . Tak , taky kvůli psům , jen síť tam mám . Snad nejsou smutní , když mi předou na břichu , " myslí si .


Je možné si zakoupit i více karet a používat služeb obou operátorů . Výjimku tvoří některé dotované přístroje od firmy EuroTel , která pouze pro svou síť . Na požádání je zpravidla odblokuje .
Ta je na první pohled mnohem příznivější , jak dokumentuje i příklad na Škodě Octavia 1.6 55 kW . Spotřeba tohoto vozu dosahuje podle staré normy ( 90 km / h / 120 km / h / město ) hodnot 5.2 / 7.1 / 9.5 litru benzinu na sto kilometrů , při

emž podle nové normy spotřebu ( městská / mimoměstská / kombinovaná ) 11.2 / 6.0 / 7.9 litru benzinu na sto kilometrů . Nové normy v měření spotřeby tedy v žádném případě neznamenají , že by se automobil rázem stal mnohem žíznivějším .Dostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


diagnostika-infekcii-.html

diagnostika-kardiogennogo.html

diagnostika-karmi---bet-4.html

diagnostika-karmi---bet-9.html

diagnostika-kist-pochek--.html