1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 61

Habeo adj rtf # - səhifə 40

səhifə40/61
tarix14.05.2018
ölçüsü7.04 Mb.
Pacient , který na soukromou kliniku nemá , tím bude ovšem poškozen , jestliže ten lékař bude muset být ve státním ústavu nahrazen jiným , méně zkušeným a schopným , nebo jestliže nebude nahrazen vůbec . V dnešních podmínkách stojí totiž i státní zdravotní péče v konkuren

ním prostředí a má jen dvě možnosti : buď bude s péčí soukromou , nebo bude mít nižší úroveň . Ani tohle nevymyslel Lékařský odborový klub .


PRAHA ( ČTK ) - Do Prahy v

era ve


er přiletěl náměstek generálního tajemníka NATO pro politické záležitosti Gebhard von Moltke . studii o rozšíření Severoatlantické aliance . Cílem návštěvy je objasnit obsah a význam studie o rozšiřování NATO a vyslechnout názory

eské strany na tuto studii , uvedlo k pobytu pěti

lenné delegace NATO vedené von Moltkem tiskové oddělení Ministerstva obrany .
" Nemám důvod o tom pochybovat , " dodal . Spojené státy chorvatské vedení před vojenským zásahem ve východní Slavonii několikrát důrazně varovaly s tím , že by tento krok mohl důsledky . V mezinárodních politických a diplomatických kruzích panují obavy , že by nová chorvatská ofenzíva mohla ohrozit nynější slibně se vyvíjející mírový proces v Bosně a celé bývalé Jugoslávii .
" Nemám důvod o tom pochybovat , " dodal . Spojené státy chorvatské vedení před vojenským zásahem ve východní Slavonii několikrát důrazně varovaly s tím , že by tento krok mohl důsledky . Chorvaté v květnu nejprve obsadili západní Slavonii a v srpnu pak další území v

etně krajinské metropole Kninu .


Dostupnost garantované péče by měla být zajištěna uplatněním sociální solidarity v rámci povinného zdravotního pojištění . Jeho hlavní část by tený> z příjmu v ur

eném poměru pro pojištěnce a zaměstnavatele . Toto pojištění má být spravováno centrální institucí - Správou zdravotního pojištění ( později i nemocenského ) .
Nový ministr už komunikoval i se zdravotnickou veřejností . Ve zdravotnickém výboru ohlásil krátkodobý program , který by s financováním a poskytováním zdravotní péče . To dává podle M . Syky ur

itou perspektivu , že se půjde dál a že také situace státních nemocni

ních lékařů se bude měnit k lepšímu .
Středo

eská energetická ( STE ) Jaroslav Hába . Uvedených sedm z celkem osmi REAS ještě smlouvu s ČEZ na dodávky elektřiny . Pro STE znamená změna poměru snížení letošního zisku z plánovaných 460 miliónů K

na 126 miliónů K

, tj . na úrověň r . 1994 .


V ur

itém směru je návrh zákona liberálnější , než je v Evropě zvykem . Je tomu tak v důsledném dodržování rovnosti lesů soukromých a veřejných ( státních , obecních ) , Evropské lesní zákonodárství jiné úkoly a obvykle jim ukládá omezení ve veřejném zájmu proti lesům soukromým ( např . u nás tak napadanou povinnost hospodařit podle lesních hospodářských plánů ) . Americké zákonodárství vyhlásilo státní lesy za nezcizitelný národní majetek pro užitek všech .


Dinár při ní ztratil během posledního půldruhého roku polovinu své hodnoty , ceny byly až na malé výjimky ( mléko , mouka ) liberalizovány , monopoly zlikvidovány . A podle MMF obchodní systém ze všech severoafrických zemí . Byl také vypracován plán nových investic .
Ten by měl klesnout ze 43 % o několik desítek procentních bodů , uvedl J . Dienstl . Motoinvest doufá , že se pak s centrální bankou brzy dohodne na pokra

ování reklamní kampaně a realizaci projektu PB , který by soukromé finan

ní skupiny , složené z banky , investi

ního a penzijního fondu , makléřské spole

nosti a zatím nespecifikovaného po

tu


eských podniků . " Jde o pokus mladých lidí

elit zahrani

ní konkurenci , která má při získávání vlivu v

eských podnicích zatím zdrcující majetkovou převahu , " komentoval snahu skupiny

len představenstva PB Pavel Tyka

.
Zástupci bank se seznámili s legislativními podmínkami v druhých zemích , s rozsahem operací , jež nejsou omezeny , respektive jež jsou licencovány , a s podmínkami vstupů na kapitálové trhy . Hovořili o důvodech , zvláště makroekonomických , které vedly jednotlivé státy ke zvoleným variantám devizových režimů ( např . Maďarsko zatím podle

l . VIII Mezinárodního měnového fondu ) .
Rada Evropy a EU koordinovaly

innost MADRID ( ČTK ) - O stavu vzájemné spolupráce , o koordinaci

innosti a programu ve střední a východní Evropě a o tom , jaký vliv bude přijetí Ruska do Rady Evropy ( RE ) , jednali v

era v Madridu zástupci Rady a Evropské unie . Český ministr zahraničí Josef Zieleniec , který se schůzky zúčastnil jako nynější předseda výboru ministrů RE , po setkání zdůraznil , že

tyřstranné schůzky jsou klíčovým kontaktem a do příštího setkání , které se bude konat do půl roku , bude připraven návrh mechanismu kontaktů na úrovni komisí a expertů .
V rámci úspor nákladů se počítá s uzavřením některých dalších proděle

ných obchodních domů . Ale poté , co se od loňska síť Kmartu zten

ila už o 328 domů , charakter . Na příští rok počítá vedení s uzavřením 70 prodejen a otevřením 50 až 60 nových na atraktivnějších místech .
V rámci úspor nákladů se počítá s uzavřením některých dalších proděle

ných obchodních domů . Ale poté , co se od loňska síť Kmartu zten

ila už o 328 domů , nemá charakter . Na příští rok po

ítá vedení s uzavřením 70 prodejen a otevřením 50 až 60 nových na atraktivnějších místech .


Naše riziková marže je ve srovnání se zahraničím stále vysoká , což je objektivní faktor , který leasingová spole

nost musí respektovat . Zahrani

ní spole

nosti , které působí v České republice , . " Pokud však získám bonitního zákazníka , se kterým mám opakovaně dobré zkušenosti , mohu marži snížit .


Josef Kopecký chce obhájit letošní titul PRAHA ( ČTK ) - Mistr České republiky v závodech cestovních vozů třídy superturismo Josef Kopecký , jezdec brněnského týmu Ford Rašino , ný> cíl - obhajobu letošního titulu . Šestatřicetiletý mistr Evropy v závodech do vrchu z roku 1994 se rozhodl stejně jako v letošním roce upřednostnit okruhové závody domácího šampionátu a navíc zvažuje možnost účasti na závodech německého poháru ADAC .


Principy neprincipy , jde o peníze . Za homeopatickým děním u nás většinou stojí výrobci homeopatik a ti dobře vědí , že přímá konfrontace s klasickou medicínou by mohla vést ke ztrátě těch klientů , kteří itou> důvěru . A protože takových lidí je většina , zařídili se mnozí homeopaté podle dobré obchodní zásady , která nabádá spojit se s tím , koho nemohu porazit .


A naopak - pracovnice účtáren , které vystavují faktury za dodávky své provozovny , je nebudou adresovat odběratelům , nýbrž - třeba - ředitelství vlastního podniku . . . Každý tzv . oběh dokladů ve vnitropodnikových , resortních nebo obecně závazných předpisech . Nedodržení , resp . porušení těchto předpisů nutně souvisí s ustanovením § 73 zákoníku práce , který definuje základní povinnosti zaměstnanců mj . takto :
Dělají to

eské firmy využívající předností operací typu off - shore . Kypr polohu , příjmy a zisky jsou zatíženy velmi nízkou daní a díky dohodám o zamezení dvojího zdanění je tento režim podnikání skute

ně výhodný . Jaká je komoditní struktura naší obchodní výměny ?
U těchto aktivit bylo podle

lena Evropské komise E . Likkanena dosaženo kompromisu . Evropský parlament kompromisy ještě změnit .komentář


Důležité je , že smlouva o spolupráci byla uzavřena do roku 2003 . Pro pracovníky podniku Techno - Chemie . Pracují 37.5 hodiny týdně místo 28 hodin jako zaměstnanci Volkswagenu .
VARŠAVA ( ČTK ) - Polská vláda má v úmyslu zprivatizovat , nejlépe ve veřejné soutěži , výrobce traktorů Ursus . Před privatizací by nost vlastněnou> věřiteli , státem a zaměstnanci . Oznámení přišlo v den , kdy 12 tisíc zaměstnanců závodu vstoupilo do varovné stávky .


Letos se podle aktualizované verze Energetické politiky ČR , zpracované MPO , počítá s celkovou těžbou hnědého uhlí v objemu 62 miliónů tun . Těžba

erného uhlí má dosáhnout 16.5 miliónu tun , při

emž téměř dvě třetiny , jehož podíl se vinou snižování odbytu stále snižuje , zbytek energetické . V ČR se loni spotřebovalo 63 miliónů tun pevných paliv , což je o 7.5 procenta méně než v roce 1993 .
M . Kováč ml . vystoupil ve slovenské televizi Vláda asi potřebuje , řekl prezidentův syn BRATISLAVA ( ČTK ) - " Zdá se , že i váno

ní svátky budu muset strávit odlou

en od rodiny , a to jen proto , že jsem synem prezidenta , " řekl v sobotu Michal Kováč mladší , který po svém únosu už třetí měsíc nedobrovolně pobývá v Rakousku .
Tak alespoň vysvětluje svůj vznik samotný Taliban . Vláda prezidenta Burhánuddína Rabbáního a další afghánské bojůvky . Jde podle nich o organizaci vytvořenou pákistánskou tajnou službou ISI s cílem ovládnout zemi .
Pro tyto nemocnice vláda uvolnila

tyři sta miliónů korun . Dvě stě miliónů korun je ur

eno na krytí úroků z úvěrů , které budou MZ . Doba splatnosti úvěrů je 12 a 18 měsíců .
O

ekávaný růst investic do průmyslu spojuje Škoda Ejpovice , s . r . o . , s poptávkou po navíjených laminátových nádobách , které vyrábí . Plastikářská výroba dnes reprezentuje asi 25 až 30 procent produkce firmy , ale může být okamžitě zdvojnásobena , neboť v 80 . letech na výrobu podzemních laminátových nádrží . Podle ředitele ŠE Jiřího Hrbáčka už lze hovořit o mírném oživení v průmyslu , chemii a zejména v ochraně životního prostředí , kde se laminátové nádoby používají na

isti

ky odpadních vod .


Musíme opustit filozofii řízení z centra . O vřazení do sítě by z odborníků a zástupců státu . Například nemocnice s jedním neefektivně hospodařícím oddělením by vypsala výběrové řízení na poskytnutí konkrétní služby .
K této explozi se dají počítat i tiskové konference jejího dosavadního prezidenta Bohumila Svobody

i Lékařského odborového klubu , který se hodlá už podruhé pokusit svrhnout nynější vedení a sestavit ho z vlastních přívrženců . Pomineme - li předvolební argument obou stran , že vítězství jejich protivníků bude znamenat pro lékařskou komoru postupný zánik , je zřejmé , že výsledky olomouckého sjezdu budou význam . Lze jen souhlasit s nynějším viceprezidentem komory Miroslavem Čerbákem , že v Olomouci se bude rozhodovat o tom , " jaký má být

eský lékař " .
A to zejména tím , že již půjde o zjišťování stabilní na víceleté období , s výrazným omezením

tvrtletních zjišťování a přesunem na přirozenou ro

ní periodu . Nový model statistických zjišťování , ověřovaný v příštím roce , by pak na skupinu nejmenších podnikatelů . Tedy těch , kteří nemají žádné nebo jen málo zaměstnanců , a tudíž nedisponují ani potřebným administrativním aparátem k sestavování a vyplňování výkazů a dotazníků .
Slavnostního otevření se dnes mají vedle prezidenta republiky Václava Havla zúčastnit premiér Václav Klaus a předseda Parlamentu Milan Uhde . Otvírací doba paláce bude denně od 10 do 18 hodin , vstupné 80 korun , a každý první pátek v měsíci bude vstup do všech expozic . VĚRA LUPTÁKOVÁ
Pracovníci Velvyslanectví ČR v USA ve Washingtonu připravili pro naši delegaci v budově zastupitelského úřadu mimo jiné přednášku na téma , jak využívat informací o veřejných zakázkách , vypisovaných Světovou bankou ( SB ) . Participace na dodávkách v rámci projektů financovaných SB

né> výhody . Jedná se většinou o projekty v zemích , které lze ozna

it za zna

ně rizikové ;


Agrobanka hodlá požádat ČNB o svolení , aby si mohla koupit Plzeňskou banku Motoinvest a centrální banka výklad zákona PRAHA ( ska , jaš ) - V nejbližší době chce Agrobanka požádat Českou národní banku o povolení k nákupu 100 procent akcií Plzeňské banky .
§ 26 Zpracování plánů a osnov ( 1 ) Plány a osnovy mohou zpracovávat pouze právnické nebo fyzické osoby , které innosti licenci udělenou> ministerstvem podle hlavy šesté tohoto zákona . ( 2 ) Náklady na zpracování plánů hradí vlastník lesa ;


Vzájemně si budou práva vyměňovat tak , aby - pokud možno - získaly celou skupinu . V ní pak budou televizní práva prodávat jako jeden balík , " řekl ředitel Kinda a dodal , že zakoupení přenosů je potom jen otázkou nabídky a poptávky a v ní výchozí postavení . V každém případě však podle jeho slov bude nutné koupit kompletní práva na zápasy venku a nikoli jen " bonbónky " v podobě utkání ve Španělsku nebo na Slovensku .
V sou

asné době v ČR funguje asi 45 tisíc hracích přístrojů , 20 spole

ností , které provozují sázkové hry v kasínech , deset druhů loterií , deset spole

ností provozujících kursové sázky a deset spole

ností provozujících hru Bingo .Čtrnáct zdravotních pojišťoven Pojišťovny , jež v

era v Parlamentu neuspěly , dostanou ještě šanci


Neuspěl ani známý bombardér Nedvěd . Olomouc příležitost , kterou robinsonádou likvidoval Kouba . Po přestávce se obraz hry nezměnil a vylou

ení hostujícího Rady za druhou žlutou kartu ihned potrestal střelou z dálky Svoboda - 2 : 0 .


" O tom , co se děje za mnou , jsem moc nevěděla . Teprve , když jsem vbíhala do cílové rovinky , viděla jsem na velké obrazovce , že , " říkala finišmanka . Vždy důležité je správně štafetu rozběhnout a právě to se povedlo Naďě Koštovalové : " Moc mi zatím nedochází ,

eho jsme dosáhly .


Muzeum prý mělo při otevření 400 exponátů . Nepočítal jsem je , ale vezmeme - li toto číslo za přesné , pak 399 z nich nou> . Byly

isté a dokonale nablýskané .
Zkušený ruský bek Kapulovskij ukon

il v Pardubicích angažmá s koncem minulé sezóny a vrátil se domů do ruského Omska . kluby . " Sháněli jsme ho , " prozradil pardubický manažer Levinský .


Dušek také v sou

asné době uvádí se sdružením Divadelní studio

isté radosti v kulturním domě Mlejn ve Stodůlkách improvizovaná představení - nejbližší se uskute

ní 28 . února a na konci března . V dubnu zde bude nebe , jejž Dušek chystá s výtvarníkem Petrem Niklem , hudebníky Alanem Vitoušem a Martinem Smolkou .Dateová vyhrála desátý turnaj


Možná mezi nimi neexistuje nikdo , kdo se nenechal ani jedinkrát nějakou firmou pohostit , " říká k tomu MUDr . Robert Pytlík , tajemník etické komise ČLK . Komora by podle něho leny jasné> směrnice . Například dárek ve formě bloku , tužky , pohoštění

i reklamního vzorku léku by byl přípustný , na rozdíl od cesty na kongres nebo finan

ní hotovosti .


Dobudování okruhu se tak posunuje na rok 1999 . A pokud ený> , nemůžete dopravu v Praze drasticky omezit : dopustili bychom se nekorektnosti vůči lidem , kteří tady žijí a nemají jinou alternativu . Existuje přece metro , tramvaje .


Ob

anské a politické svobody tak mohou podporovat hospodářský růst stejně dobře jako svobody ekonomické . Žádná ze spole

ností ve východní a jihovýchodní Asii zřejmě v dohledné době nebude se západními demokraciemi , ale svoboda slova , svoboda tisku a politický pluralismus tu zapouštějí kořeny stejně jako moderní výrobní technologie . Další prosazování demokracie ve východní Asii však bude pozvolné .
Oficiální evropská setkání na nejvyšší úrovni , neboli zasedání Evropské rady , jsou dvakrát do roka . Václav Klaus a další premiéři a prezidenti už byli v

ervnu ve francouzském Cannes a tak se předpokládalo , že . Španělé ale nakonec přidružené země pozvali a novináři spekulovali , zda se o to nezasloužil sám král Juan Carlos .


Jupiter , největší planeta naší slune

ní soustavy , je stále obestřen mnoha záhadami . Rozluštění alespoň některých z nich by v rámci amerického kosmického projektu nazvaného Galileo . Ten by ostatně měl poskytnout vědcům i nové poznatky nejen o vzniku slune

ní soustavy , ale vesmíru vůbec .
Meadows je autorem simula

ní hry Fish Banks - Rybí banky . Zpočátku ryb a několik týmů dostane úkol rybařit tak , aby se dosáhlo co největších zisků . Pochopitelně všichni za

nou nakupovat lodě a zvyšovat zisky , aniž by se starali o to , jaký po

et rybářských lodí je pro danou situaci udržitelný .


Žádné kostky cukru , sůl nebo špetky namáčecího prostředku do vázy . Důležité je za - jistit , aby květiny istou> vodu . Jsou ovšem kouzla , která bychom měli znát , aby nám radost z květin vydržela co nejdéle .


Byl s to uložit ve své elektronické paměti 20 desetimístných čísel a zpracovat je rychlostí 100 kilohertzů za vteřinu . Moderní osobní počíta

e , které stojí necelé tři tisíce dolarů , naproti tomu pojmout 8 - 16 megabytů a pracovat rychlostí 160 megahertzů - což je 1600krát rychleji než ENIAC . ENIAC navázal na dlouhou historii vývoje počítacích strojů , na jehož počátku stál stroj Charlese Babbagea sestrojený počátkem 19 . století , a nikdy na něj nebyl nikomu udělen patent .


Ambicí iniciátora projektu a pořadatele publikace Fréderika Delouche stejně jako ambicí autorské dvanáctky , do níž vedle historiků z Francie , Dánska , Itálie , Belgie , Irska , Řecka , Španělska , Portugalska , Nizozemska , Německa a Británie patřil i náš Jiří Gruša , bylo vytvořit jakýsi prototyp eurou

ebnice . Ta by

ky připravované> v jednotlivých zemích z hlediska národních dějin o celoevropský prvek . Přitom však nejde jen o užite

nou pomůckou pro školní výuku , ale také o příru

ku vhodnou " pro rodinu a dům . "
Vyhráli jste výběrové řízení , vaše nabídka byla nejrealisti

tější ? Naše spole

nost byla jediná , která předložila analýzu a podnikatelský záměr . Můžete ho přiblížit ?
Možná to bude znít domýšlivě , ale myslím , že k úvahám o konkurenci není důvod . Můj postoj asi pramení z toho , že nemusím nikde nabízet svoje služby , protože zatím . Jsme parta lidí , která má svůj styl práce a každý zná svou roli .
Hotel Bellevue tu nabízí balneorehabilita

ní centrum s možností lékařského vyšetření i prostého odpo

inku při příjemných procedurách . Hotel k pitným kůrám a koupelím . Kromě ozdravovacích účinků minerálních vod , které byly objeveny v roce 1905 , mají poděbradské lázně i další velkou výhodu - jsou nejblíž ku Praze .
Gustav , který trať absolvoval za královských 8 hodin ( ! ) a po dojezdu prohlásil , že když kone

ně zahlédl nápis nad cílovou páskou Ve stopách otců za budoucí vítězství , měl pocit , že je to nejkrásnější text , jaký kdy spatřil . Závodníci , kteří kvalifikaci , zejména doporu

ení svého lyžařského klubu , nebo se nestihnou v

as přihlásit ( nejpozději do poloviny října předchozího roku ) , mají od roku 1979 možnost absolvovat stejnou trať v několika náhradních termínech ( z nichž alespoň jeden umožňuje volný styl ) pod názvem Öppet Spřar ( Otevřená stopa ) . I tohoto závodu se před několika lety zúčastnil nynější švédský král a o hodinu si zlepšil osobní traťový rekord .


Z toho je zřejmé , že jazyk , kterým byla zbraň zna

ena , odpovídá spíše národnosti zákazníka než puškaře . A ještě jeden příklad : Maškové , to byli známí puškaři v Jablonném v Podještědí , kteří byli jednozna

ně Němci , zna

ili své výrobky Maschek in Gabel , ale v Národním muzeu v Praze Mašek v Jabloni ,

ili

esky . Patřila profese puškaře , řekněme k těm honosnějším ?


Stal se nejlepší elektronickou továrnou v Británii ( Best Electronic Factory ) , nejlepším investorem do lidí ( Investor in People ) a nositelem ocenění za kvalitu od firmy ICL . Výrobky opouštějící brány závodu Skotskou obchodní komorou . Tato skute

nost je podstatná ve všech tendrech financovaných ze zdrojů Evropské unie , například programů PHARE .


Na CD dostává dnešní uživatel moderní elektronickou verzi proslulého slovníku jako Ottovu nau

nou encyklopedii . Tvůrci tohoto multimediálního titulu se zhostili svého úkolu s nemenší precizností , než s jakou vznikal v letech 1888 až 1909 originál zmíněného díla , které

ný> , první

eskou encyklopedii z let 1860 - 1874 . I vzhled sazby zatím posledního vydání Ottovy encyklopedie je zcela totožný se svým stoletým starým vzorem .


Podobně se ucpávají i mostní profily , " říkal Hladík . Ví se o tom , ale nedej bože , aby lidé . V Horní Stropnici , kde povodeň zasáhla dvaadvacet domů , je asi polovina domácností pojištěna u České pojišťovny .
Bylo v tom jistě mnoho symbolického , ale zároveň přihlášení se k reálnému světu . Ovšem vila byla zajímavá i z technického hlediska : Jako jedna z prvních pražských staveb měla plochou střechu , systém ústředního topení ve stěnách . Bílek navrhl nejen samu stavbu , ale i interiéry , nábytek , kování , lustry .
Závěr by měl patřit Vlastě Průchové a Swingin ' Quintetu s programem happy Birthday " Vlasta " . O den později , v neděli 23 .

ervna , se ve stejném

ase o přízeň publika , které , budou ucházet formace F . U . T . , Luboš Andršt Acoustic Set , Tutu , Hot Line a Hot Cargo . Jazzový festival , který pořádá nadace Agharta Jazz centrum ( spoleDostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


diagnostika-i-lechenie-14.html

diagnostika-i-lechenie-19.html

diagnostika-i-lechenie-4.html

diagnostika-i-lechenie-9.html

diagnostika-i-taktika.html