1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 61

Habeo adj rtf # - səhifə 31

səhifə31/61
tarix14.05.2018
ölçüsü7.04 Mb.

Srandistická Recese ) se postavilo sedmnáct vozů . Všechna auta " Konec trabantů v Čechách " speciální úpravu : plynovou masku na kapotě , sprej na střeše s nápisem STOP TRABANTŮM , kostlivce v kufru , jeden vůz je vybaven téměř jako formule 1 , další v úpravě " kabriolet " . Šikany zkoušejí zru

nost pilotů laminátových vozidel .


- režie , Helena a Jiří - scénář a hlavní role ) s prý dobově metaforickým titulem TRHALA FIALKY DYNAMITEM a zamíchala dosud platnými kritérii jako nikdo předtím . Ba ani

eština , jeden z nejbohatších jazyků , výraz . Žertuje se tu věčně a " natvrdo " , praskají prkénka od latrín , Věrné milování zní pod Eiffelovkou a Pro

bychom se netěšili na romském festivalu , ale k smíchu to není .
Jsem přesvěd

en , že prezident nemůže disponovat tak významnou pravomocí . Mohl by však . Obecně chci říci , že ústava musí být dokument nad

asový , nepodléhající změnám podle toho , kdo právě vyhrál volby .
životního prostředí zbavuje svých kompetencí . " Říká se , že když starosti , nějaké životní prostředí je nezajímá . Dnešní situace u nás to plně dokazuje , zájem o problémy životního prostředí na rozdíl od předchozích dvou tří let výrazně poklesl .
Spojení těchto podmínek s nedostatkem výrazných osobností musí nutně vést k ochromení skute

ného politického úsilí , jehož smyslem by měla být snaha o politická a spole

enská východiska . Skute

ná politická strana by na co nejširší okruh celé spole

nosti . Opakuji : celé spole

nosti , a nikoli jen národnostní menšiny nebo dokonce jen malého dílu této menšiny , jak se ROI nakonec stalo .


Spojení těchto podmínek s nedostatkem výrazných osobností musí nutně vést k ochromení skute

ného politického úsilí , jehož smyslem by měla být snaha o politická a spole

enská východiska . Skute

ná politická strana by měla na co nejširší okruh celé spole

nosti . Opakuji : celé spole

nosti , a nikoli jen národnostní menšiny nebo dokonce jen malého dílu této menšiny , jak se ROI nakonec stalo .


Obklopují pobořenou zeď malého hřbitova . Kostelík na hromadu zarůstají travou . Příjezdová cesta ústí před chemickými závody .
Bylo by tedy škoda začít od počátku nově , ale navenek podle starých schémat . Jinými slovy : smlouva by se předsudky , ale i sou

asné otazníky . A jsme znovu na počátku úvahy : existuje doopravdy cosi , jako bezproblémová smlouva ?


Naše socialistické zdravotnictví vybudovalo neuvěřitelně hustou síť ženských lékařů . Ti však od potratů . A na malichernosti typu antikoncep

ních přípravků není kdy , " říká doc . Jaroslav Zvěřina ze Sexuologického ústavu v Praze .


Ve většině případů mají však zákazy jen malý praktický dopad . V Československu tradici . Už v letech první republiky byl jejich po

et zna


ně vysoký .
Stávkující se i dnes obávají následků a vydávají pouze kolektivní prohlášení . " Všichni názor , " říkají omluvně , " tak snad není třeba nikoho jmenovat . " V krizi je celá fakulta
Obžaloba může vyjadřovat názor vyšetřovatele při uzavírání spisů a soud může při svém rozhodování plně vycházet z jeho zjištění -

asto tak postupuje i při výslechu svědků . Každý vyšetřovatel má právo znovu a znovu ověřovat každý důkaz - pokud

in ur

itý> názor , je možné to i zneužít . Je možné dosazovat důkazy do předem ur

ené hypotézy . "
Možná by se tak stalo už v roce 1996 . Kone

ně , za


tyři roky by možná i Češi již viděli věci jinak a i Evropa bude as jiné> kontury . Kdyby ovšem KDH tento problém ještě v budoucnu otevíralo , nikdy bychom neobešli referendum a nikdy bychom v průběhu kampaně neagitovali demagogicky , jenom aby se lidé rozhodli pro samostatnost .


Přesně za měsíc , o víkendu 12 . - 14 . března , se v kanadském Torontu sejdou nejlepší atleti na halovém mistrovství světa . Z našich olympijský vítěz v desetiboji Změlík . Další

eští kandidáti torontského startu nejsou sice nuceni plnit tradi

ní limity , ale Český atletický svaz se drží kvót , které jim zaru

ili organizátoři šampionátu .


Naproti tomu řekl , že jeho koncepce zahrani

ní politiky Slovenska se téměř neliší od koncepce ministerstva zahrani

ních věcí . Zvlášť zdůraznil silné propojení slovenské ekonomiky na Českou republiku , která v programu . Na otázku , z

eho pramení jeho optimistické hodnocení výchozí pozice Slovenské republiky řekl , že vychází pouze ze statistických srovnání .


Nebezpečí vidí O . Kužílek v tom , že tyto návrhy usnesení by mohly být v běhu parlamentní práce automaticky schvalovány - pokud by sněmovna dvakrát odhlasovala , že Česká televize neplní své poslání v souladu se zákonem , byla by odvolána Rada ČT . ODA se podle O . Kužílka domnívá , že Parlament by výhradně z politických představitelů , bez zastoupení odborníků . Ustavení tohoto orgánu je prý o to nevhodnější , že dosud stále ještě neodezněla " situace " okolo přidělení licence televizní spole

nosti CET 21 , " kdy ve výrocích místopředsedy ODS P . Čermáka byla patrná snaha změnit rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání " .


Nebezpečí vidí O . Kužílek v tom , že tyto návrhy usnesení by mohly být v běhu parlamentní práce automaticky schvalovány - pokud by sněmovna dvakrát odhlasovala , že Česká televize neplní své poslání v souladu se zákonem , byla by odvolána Rada ČT . ODA se podle O . Kužílka domnívá , že Parlament by neměl výhradně z politických představitelů , bez zastoupení odborníků . Ustavení tohoto orgánu je prý o to nevhodnější , že dosud stále ještě neodezněla " situace " okolo přidělení licence televizní spole

nosti CET 21 , " kdy ve výrocích místopředsedy ODS P . Čermáka byla patrná snaha změnit rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání " .


Toftir - Podobně jako naše reprezentace do Košic let na kvalifikaci MS Faerské ostrovy . V husté mlze se pilotu nepodařilo na první pokus přistát na letišti ve Vagaru a musel do norského Bergenu doplnit pohonné hmoty .
Již nyní se ukazuje , že interpretace ochrany osobnosti bude různá . Objevily se názory , že jméno , adresa i datum narození . Ovšem všechna tato data nabývají rozli

ným použitím jiného významu , ba co víc , mají i jinou váhu .


Minimální ro

ní vyměřovací základ zůstává ve výši dvanáctinásobku minimální mzdy , maximální ro

ní vyměřovací základ se snižuje na 486000 K

( dosud 540000 K

) . Osoby , které mají příjmy z kapitálového majetku , pronájmu , nebo ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů , nebudou platit od 1 .

ervence 1993 pojistné pouze v případech , že jsou zaměstnány , podnikají jako osoby samostatně výděle

inné , zvláštní sazbou nebo příjmy od daně z příjmů osvobozené . Naopak nově budou platit zdravotní pojištění z kapitálu , pronájmu a ostatních příjmů osoby , za které platí pojistné stát , ale samy nejsou zaměstnány ani nepodnikají ( důchodci , studenti , uchaze

i o zaměstnání , ženy na mateřské dovolené atd . ) .
Nejtvrdší prověrkou v

erejšího dne byla vložka ve vojenském prostoru Mimoň mezi Cetenovem a Ose

nou měřící téměř šestadvacet kilometrů . Pyrotechnici nakonec dali zelenou autům , diváci však . Sovětská vojska zde totiž " poztrácela " příliš mnoho ostré munice .
Samozřejmě - dodal , že přednost bude na podzimních severoirských rozhovorech . Ale Spring přece mluvil i o možnosti , že řešení se bude hledat nejen u politiků .
Představa , že se vlastnictví

inžovního domu stane výhodnou živností , se dnes zdá naprosto nereálná . Stojí - li dům na lukrativním místě ( třeba v centru Prahy ) , je sice šance přeměnit jej v kanceláře

i hotel , ale co s nájemníky , kteří

itou> , tudíž na doživotí . Pak leckterý majitel sáhne ve sklepě na kohoutek : Přestane téct voda , nejde plyn , v bytech je zima . . .


Musíme se věnovat hlavně zbudování dálni

ní sítě směrem do Evropy , tedy dálnici D 5 na Plzeň a Norimberk , D 8 na Drážďany , D 11 do Polska a D 3 ve směru na jižní Čechy . V sou

asné době z 31 procent . Na podzim letošního roku uvedeme do provozu ještě obchvat Rokycan na dálnici D 5 - nejpozději v roce 1996 bude celá D 5 propojena až k Plzni .
Maďarské úřady na turistech požadují povinnou hotovost ve výši 1000 forintů na osobu a den nebo 20 dolarů . Tuto sumu nepotřebujete jen v tom případě , že notářem . Jaká je nejvyšší povolená rychlost na silnicích v Nizozemsku ?
Demokratická hodnota Spole

enství se odvozuje od jeho

lenských zemí : Evropský parlament zůstává relativně slabý , jeho poslanci mají mnohem menší váhu než poslanci parlamentů jednotlivých zemí .

enství pevný> základ ve svých ob

anech , bude nutno se k tomuto " demokratickému deficitu " vyjádřit : Prozatím se tak neděje . Spole

enství musí nakonec jasně ukázat okolnímu světu , obzvláště zemím , které se chtějí připojit , jako je Rakousko , Finsko , Turecko a další , jakož i těm středo a východoevropským státům , které o tom uvažují v delší perspektivě , do jaké instituce vlastně vstupují .


Demokratická hodnota Spole

enství se odvozuje od jeho

lenských zemí : Evropský parlament zůstává relativně slabý , jeho poslanci mají mnohem menší váhu než poslanci parlamentů jednotlivých zemí . Má - li

enství pevný> základ ve svých ob

anech , bude nutno se k tomuto " demokratickému deficitu " vyjádřit : Prozatím se tak neděje . Spole

enství musí nakonec jasně ukázat okolnímu světu , obzvláště zemím , které se chtějí připojit , jako je Rakousko , Finsko , Turecko a další , jakož i těm středo a východoevropským státům , které o tom uvažují v delší perspektivě , do jaké instituce vlastně vstupují .


Jsou to pregnantní slova . . . Chápu ale , že odlišně věřící mohou . Nemohu zaplašit otázku , jak by se asi líbilo katolické církvi , kdyby sama ne

ekaně zjistila , že u příležitosti židovského svátku Roš hašana se

eský národ překvapivě nalézá pod ochranou proroka Jeremiáše . . .
Obranu chci postavit na zkušenosti Čiháka , Chytry , Klusáčka a na místě libera se mi moc líbil Urban . Bohužel a není

as vyzkoušet všechny varianty . " Do útoku prý chcete získat jednoho kvalitního hráče na hostování . . .


Praha - V prostoru vojenského letiště Milovice v okrese Nymburk přepadl v neděli v pozdních ve

erních hodinách neznámý pachatel se zbraní v ruce - vzoru 58 - devatenáctiletého vojína strážního oddílu . Když se voják vracel ze služby na ubytovnu , asi dvě stě metrů od pozorovatelny na něj z lesa vysko

il neznámý muž a přitiskl mu na krk samopal .
Minulý týden v úterý dopadli kriminalisté z brněnské expozitury dva muže , kteří se snažili prodat v obchodní síti padělané

eské okolkované " tisícovky " . Doma kolky , jejichž hodnota

inila téměř půl miliónu korun . Kriminalisté uvedli , že na rozdíl od

eských bankovek s falešnými kolky se v Čechách vyskytují okolkované tisícikoruny vyrobené na kopírce .


Ten domov tam bude dál a bude ho provozovat ten , kdo ho již provozuje , " míní M . Výborný . Podle něj by v demokratickém státě věcné břemeno jen výjime

ně .Ministr Jan Ruml :


Dnes se však ozývají hlasy , že právě původní vládní návrh by býval byl přijatelnější než ten , který poslanci zásadním způsobem pozměnili a který silně prořídlá sněmovna nakonec odhlasovala . Jádrem novely je

lánek , který říká , že " u

itelům a vědeckým pracovníkům vysokých škol , kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona

itou> , se tento pracovní poměr mění v pracovní poměr na dobu ur

itou , a to do 30 . září 1994 " . Během následujícího roku budou pak následovat konkursy , na jejichž základě dostanou u

itelé smlouvu na dva až pět let .


Za 69 miliónů korun bylo vykoupeno 73 domků Start ze závadného rynholeckého škvárobetonu . Vláda by zítra ministerstvy životního prostředí , zdravotnictví a financí , v němž se doporu

uje mj . rozšířit radonový program i na školy , školská a předškolní zařízení , veřejné vodovody a zahrnout do něj i radonový průzkum a měření . Ministerstva také navrhují zpracovat novou směrnici pro účelné vynakládání státních finan

ních příspěvků na radonový program .
Páté kolo druhé fotbalové ligy přineslo posílenému Terrexu ( hrál už i Mejdr ) zdrcující prohru 1 : 5 v Benešově . Domácí převahu , svůj první druholigový gól vstřelil Knoflíček , na němž se " vyfauloval " Vosáhlo . Ne

ekané problémy měly Teplice s Kladnem a za jednogólovou výhru vděčí Verbířově proměněné penaltě .


Ať jsou to představitelé koalice

i opozice , když běží o základní zájem našeho státu . Já bych nechtěl těmto prohlášením podkládat bůhvíjaké temné úmysly nebo pohnutky , spíš se domnívám , že jde o takovou kře

ovitou snahu názor , než koalice . Domnívám se , že v této oblasti by každá strana , která se považuje za státotvornou , měla být trochu odpovědnější . Nechápu , pro

musí nazývat předseda sociální demokracie Zeman politiku vládní koalice slovem stupidní , nezdá se mi , že odpovídá tradici sociální demokracie , která vždycky byla stranou s ur

itou kulturou politického vystupování .
Z vyjádření , o které jsme požádali V . Rehnovou z psychologického pracoviště Ústavu silni

ní a městské dopravy , však vyplývá , že za dva roky se může mnohé změnit . Přesto dopravními psychology své opodstatnění a už několikrát zabránila tomu , aby profesi profesionálního řidi

e , například autobusu , taxíku nebo sanitky vykonávali lidé , kteří by s největší pravděpodobností neobstáli . Hodnotí se míra schopností , intelekt , pozornost , reakce a další znaky .
Studenti DAMU získali prostor v Divadle v Celetné , kde se budou střídat se Spolkem Kašpar . Na přesun studentských divadelních aktivit do nového působiště by PŘEKOULENÍ DISKu , která za

ne dnes v 15.00 před budouvou DAMU v Karlově ulici . Veřejně přístupné Překoulení navazuje na tradice rituálního Koulení , při němž absolvující ro

ník každoro

ně předává jeviště svým mladším kolegům .


Hlavní město má na rozdíl od ostatních měst také svůj vlastní zákon . Prof : Höschl : Já se naopak domnívám , že by výchozí podmínky . Ať studenti sami rozhodnou svými přihláškami , kterou vzdělávací instituci považují pro svou budoucnost za nejvhodnější .
Hlavní město má na rozdíl od ostatních měst také svůj vlastní zákon . Prof : Höschl : Já se naopak domnívám , že by měly výchozí podmínky . Ať studenti sami rozhodnou svými přihláškami , kterou vzdělávací instituci považují pro svou budoucnost za nejvhodnější .
Jak to ale udělat ? Jak si má počínat např . rodi

, aby

innou> nechuť experimentovat s drogou nebo aby z něj nebyl grázl ? Má ho vychovávat , řeknete .
Co jste možná ne

etli Pokud jste nechtěli vymyslet něco na způsob olověných bifteků , pak vysvětlení , než to , že nejste schopni se strefit ani do zeměkoule , kterou máme pod nohami . Charles Jacobsen , starosta kalifornského měste

ka Irving v kárném přípisu místnímu policejnímu sboru , jehož

eta honila zdivo

elou krávu po silnici u San Diega celých dvacet minut a skolila ji teprve třia

tyřicátým výstřelem


Nově tvořená akciová spole

nost AC Sparta Praha , v níž chce mít Petr Mach majoritu , mu však dává i jiné možnosti . Prezident německého Schalke 04 Eichberg , který nedávno klub ve dluzích opustil ,

ený> samotnými hráči . Na dnešek svolala AC Sparta tiskovou konferenci a o jejím průběhu vás budeme informovat zítra .
O americkém projektu rozšíření NATO " Partnerství pro mír " a o bezpe

nostní problematice v rámci visegrádské skupiny jednal v

era Josef Zieleniec se svým slovenským kolegou Jozefem Moravčíkem . Obě země názory , sdělila novinářům mluvčí MZV L . Pilipová . Na pracovním obědě ministři projednávali klíčový bod římské agendy KBSE , kterým je v

lenění případných mírových operací Ruska v prostoru bývalého SSSR do rámce KBSE .


Podle zaměstnance Chemopetrolu v rafinérii ÖMV ve Schwechatu ( Rakousko ) zna

ně vzrostla výroba a prodej topných olejů , hlavně na vývoz . Ovšem u nás se na rozdíl od Západu topný olej nebarví a nezna

kuje , proto . Barvení a zna

kování topného oleje u nás za

ne až od 1 . ledna 1994 .
Deník , který se opírá o informace poskytnuté nejmenovaným zdrojem z Clintonovy blízkosti , píše , že nabídka na inspekci byla předložena během páte

ního jednání na půdě OSN mezi vyslanci KLDR a představiteli americké vlády . Tento návrh z inspektorů MAAE přístup do většiny severokorejských jaderných zařízení .Slovník řecko - římské mytologie a kultury ,


K

emu potřebujete pozemek ? budovu , která nikdy nesloužila divadlu , ale sloužila RaJ s vyjímkou výdejny jídel . Chceme ji přestavět na administrativní centrum spojené s výstavními prostorami a s voršilskou zahradou a okolím .


K opatřením , která mají uleh

it administrativě a daňovému zatížení soukromých firem , patří i zvýšení limitu na placení daně z přidané hodnoty až od obratu 45000 liber ro

ně . K snížení rozpo

tového schodku by

ekávaný> hospodářský růst 2.5 procenta . Od něj se

eká větší příliv daní do státní pokladny .


Fakticky to znamená , že jednou přijatý návrh ústavy se již nemusí podařit nikdy legitimní cestou změnit . Jelcinovu ústavou je třeba posuzovat poměry , do nichž bude zasazena a které , kulturní , demokratické a zejména právní . Myslím , že to je ústava do ruské nepohody a že může zajistit stabilitu .
Greenpeace připravili 10 nákladních vozů , naložených důlním prachem . Ten před branami JETE . Jejich odstranění měli bránit demonstranti , připoutaní k deskám řetězy .
Politici , kteří využívají svých manželek ( nebo svých manželů , i když ženy - politi

ky zřídka využívají svých manželů tak , jako to

iní muži - politici se svými manželkami ) , aby byli zvoleni , vybízejí ke zvědavosti , slídění . Takoví sdělovacími prostředky . Věřím v soukromý život politiků , na ale tehdy , když si jej sami zni

ili .
Myslím , že poezii . Pokud metrum a vázanost , mluvil bych prostě o ní . . . ¯on; To váhání je ovšem přízna

né ještě z jiného důvodu .
A když už jsem při výběru pokrmů ze stolu literární nabídky zabrousil k nakladatelství manželů Škvoreckých 68 Publishers , přidržím se této souvislosti i u příkladů posledních . Ve svém Příběhu inženýra lidských duší Lovecraft . Americký povídkář a autor horrorů Howard Philips Lovecraft ( 1890 - 1937 ) je dnes příznivci považován takřka za klasika žánru , nicméně běžný

tenář asi jen málo porozumí symbolice , se kterou Škvorecký v románu odkazuje k jeho Horám šílenství , povídce , kterou se Lovecraft stal mimo jiné také předchůdcem žánru sci - fi .


To mohu vysvětlit . Když jsem nastoupil v Praze , smlouvu s vídeňskou Volksoper , kde jsem působil tři sezóny . Odešel jsem proto , jelikož nový ředitel za

al do repertoáru prosazovat ve velké míře operety .


Ale u těch , jimž přidaná hodnota roste rychleji než mzdy , by výraz v závorce měl zápornou hodnotu , a proto by daň měly inkasovat . Mohl by se tak dokonce vytvořit tlak na výrobce , aby omezovali svou produkci , protože i malé zdražení jejich výrobků by zvýšení jejich zisku . Pro připraveného matematika samozřejmě nemůže být problém nalézt exponenciální funkci , která zápornou daň vyloučí .
navrhla na svém zasedání v rámci Amerického poháru ve Washingtonu přísnější postih za žluté karty . Maximálně po pěti napomenutích žlutou kartu musí

innost . Fotbalisté Cannes


Srnčí už na zahradě kontroluje , čím jsem zásobil malý krmelec , ale zajíc tulák pře

kává krápání někde v bezpe

ném úkrytu . Nedaleký potok kameny , pod něž zajíždějí krásní pstruzi , jen se ukážu na břehu . Vyšplhám kousek výš do svahu a mám stráně na protější straně údolí málem na dosah ruky : se všemi chodníčky a rubisky , se zvlněným hřebenem zarovnaným naštětěnými vršky smrků .
Nepříznivě se projevil i vliv dlouhodobé propagace pěstování jabloní na nízkých podnožích . Právě tyto jabloně nebo žádnou ; jabloně na podnožích semenáčů nebo pláňat se se suchem vyrovnaly mnohem lépe .
My zde mrtvi ležíme , jak zákony kázaly nám . "Na zelených stolech už za

aly prázdniny a vyznava

i hry s celuloidovým míčkem

as na hodnocení zakon

ené> sezóny a na mobilizaci sil do dalších bojů , které za

nou co nevidět . O situaci v oddíle jsme hovořili s trenérovi Milanem Jaškem ( 1955 ) , který vedl prvoligové hráčky NH Ostrava v posledním ro

níku federální první ligy .
" Vzdělaný

lověk není jen specialista v úzkém oboru , je to

lověk takřka renesan

ní . Zdůrazňuje svůj obor , ale zajímá se i o další otázky , , snaží se získat co nejvíc informací . ObDostları ilə paylaş:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


diagnostika-i-41.html

diagnostika-i-46.html

diagnostika-i-50.html

diagnostika-i-55.html

diagnostika-i-6.html