1 2 3 4 5 6

Barkamol avlod Vatanning baxti - bet 2

bet2/6
Sana04.06.2018
Hajmi411.58 Kb.

ezgulik, qahramonlik, bunyodkor-

likka yo‘g‘rilgan hayoti esa yangi

badiiy timsollarda mujassam topib,

ma’naviy yo‘lchi yulduzlar davra-

sini to‘ldirib, olg‘a chorlayveradi.

Binobarin, go‘zal hayot inson-

ning aql-zakovati, irodasi, donolar-

cha qilgan mehnati asosida yaraladi.

Hayot — eng buyuk ne’mat,

Hasan PAYDOYEV  suvratga tushirdi.

SABR-U  QANOAT,

ISHTIYOQ  BILAN...

Ilmu hunar o‘rganish, kasblarni miridan- sirigacha o‘zlashtirish, nazariy

bilimlarini amalda sinab ko‘rish jarayonida yoshlar ko‘zi pishadi, aqli

charxlanadi, ruhi toblanadi.

Shomurod SHAROPOV  suvratga tushirdi.

CHORVA — YETTI

XAZINANING BIRI

“Yurtimizda qorako‘lchilik bo‘yicha katta tajriba to‘plangan. Biz uni

yanada boyitishga harakat qilayapmiz”, — deydi Qashqadaryo

viloyatidagi “Nishon” qorako‘lchilik-naslchilik shirkat xo‘jaligi bosh

cho‘poni Sirojiddin Boyqulov.

eng buyuk azaliy va abadiy insoniy

qadriyat.

Yorug‘ dunyoda odamzodning

barcha ezgu o‘ylari, ezgu so‘zlari,

ezgu ishlari insoniylikni tobora

rivojlantirishga, boyitishga bois

bo‘ladi. Uning falsafiy dunyoqa-

rashi asosini muhabbat tashkil eti-

shi lozim, ana shunda u o‘zi uchun

eng buyuk ne’mat, eng buyuk

azaliy va abadiy insoniy qadriyat —

hayotni gullab yashnatadi, umrini

chinakamiga sharaflaydi.

Mislsiz bunyodkorlik shijoatini

namoyon qilgan holda boshlana-

yotgan 2010-yil — mamlakatimizda

“Barkamol avlod yili”da Vatani-

mizga, Xalqimizga, Davlatimizga

ulug‘ muvaffaqiyatlar yor bo‘lishiga

ishonchimiz komil. Chunki biz

hammamiz — yosh-u qari birdek

muhabbat, sadoqat bilan mamlaka-

timizni taraqqiy ettirish, yurt tinch-

ligi, xalq farovonligi yo‘lida mehnat,

ijod qilish — hayotni gullatib

yashnatish bilan bandmiz.

TAHRIRIYATKUCH — BILIM  VA  TAFAKKURDA

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat stipendiyalariga

2010-yil uchun aspirantlar o‘rtasidagi tanlov g‘oliblari

8

KUCH — BILIM  VA  TAFAKKURDA

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat stipendiyalariga

2010-yil uchun aspirantlar o‘rtasidagi tanlov g‘oliblari

1980-yil Xorazm viloyatida

tug‘ilgan. Urganch davlat univer-

sitetining “Matematik tahlil”

ixtisosligi bo‘yicha aspiranti.

2003-yil Urganch davlat uni-

versitetini imtiyozli tugatgan.

“To‘g‘ri chiziqlar dastasida

1981-yil Samarqand viloyatida

tavallud topgan. Toshkent moliya

institutining “Moliya, pul muoma-

lasi va kredit” ixtisosligi bo‘yicha

aspiranti.

2000—2001-o‘quv yilida baka-

lavriat talabalari o‘rtasida Ulug‘bek, 2001—2002-

o‘quv  yilida Navoiy nomidagi Davlat stipendiati,

2003—2004-o‘quv yilida magistratura talabalari

o‘rtasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat

stipendiati. “Kichik korxonalarni soliqqa tortish

mexanizmini takomillashtirish va soliq yukini

kamaytirish masalalari” mavzuida nomzodlik

dissertatsiyasi ustida ilmiy tadqiqot ishlarini olib

bormoqda. Bugungi kunga qadar respublika va xalqaro

jurnal, gazeta va anjumanlar to‘plamlarida 30 dan

ortiq ilmiy maqola va tezislari hamda “Soliq yuki” nomli

risolasi chop etilgan.

SANAQULOVA Barnogul Rizaqulovna

1982-yil Toshkent shahrida

tug‘ilgan. Toshkent davlat agrar

universitetining “Umumiy deh-

qonchilik” ixtisosligi bo‘yicha

aspiranti. 2005-yili Toshkent

davlat agrar universitetini muvaf-

faqiyatli yakunlagan.

“Toshkent shahri gazonlaridagi begona o‘tlarning

MUZAFAROVA Dinara Shavkatovna

tur tarkibini aniqlash va ularga qarshi kurash chora-

lari” mavzuida nomzodlik dissertatsiyasi ustida ilmiy

tadqiqot ishlarini olib bormoqda. 2007-yil aprel oyida

“Butunjahon intellektual mulk tashkiloti” Xalqaro

akademiyasining “Intellektual mulk asoslari”

distansion kursini tamomlagan. Ilmiy izlanishlari

natijalari bo‘yicha respublika va xorij ilmiy nashrlarida

9 ta ilmiy maqolasi chop etilgan.

1984-yil Samarqand shahrida

tug‘ilgan. Toshkent to‘qimachilik va

yengil sanoat institutining “Mashi-

nashunoslik va mashina qismlari”

ixtisosligi bo‘yicha aspiranti. 2007-

yilda Toshkent to‘qimachilik va

yengil sanoat institutini muvaffa-

qiyatli yakunlagan. 2006-yil Hindistonda, 2007-yil

1984-yil Toshkent shahrida

tug‘ilgan. Toshkent farmatsevtika

institutining “Dorilar texnologiyasi

va farmatsiya ishini tashkil etish”

ixtisosligi bo‘yicha aspiranti. 2007-

yilda Toshkent farmatsevtika insti-

tutini muvaffaqiyatli yakunlagan.

MAHMUDOV Tursun Ismatullayevich

Turkiyada, 2008-yil Germaniyada malaka oshirib kelgan.

“Yassi materialni ko‘nchilik mashinalari ishlov zonasiga

uzatish, transportirovkalash va tekislash mexa-

nizmlarini takomillashtirish va asoslash” mavzuidagi

nomzodlik dissertatsiyasi ustida ilmiy tadqiqot ishlarini

olib bormoqda.

Ilmiy izlanishlari davrida respublika va xorij ilmiy

nashrlarida 2 ta ilmiy maqola, 6 ta tezisi chop etilgan.

ALIYEV Sarvar Ubaydullayevich

“Yod tanqisligi natijasida kelib chiqadigan

kasalliklarda qo‘llaniladigan dori vositalaridan oqilona

foydalanish” mavzuidagi nomzodlik dissertatsiyasi ustida

ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda.

Ilmiy izlanishlari natijalari bo‘yicha respublika va

xorij ilmiy nashrlarida 5 ta ilmiy maqola, bitta uslubiy

qo‘llanmasi chop etilgan.

VAISOVA Moxira Davlatboyevna

berilgan funksiyalarni analitik davom qildirish”

mavzusi ustida ilmiy ishlar olib bormoqda.

Mavzu bo‘yicha turli xalqaro va respublika

miqyosida o‘tkazilgan anjumanlarda faol ishtirok

etgan. Ilmiy izlanishlari davrida respublika va xorij

ilmiy nashrlarida 2 ta ilmiy maqola, 4 ta tezisi chop

etilgan.

ILM — GULISTON

9

2 «Sog‘lom avlod uchun», 2010-yil, 1-son.

“Bilagi zo‘r birni yengar, bilimi

zo‘r mingni”. Bilim har bir ish-

ning mashaqqatini yengil etadi.

Barkamol avlod tushunchasining

mag‘iz-mohiyatida ham bilim

tayanch ustunlardan hisoblanadi.

Biz tub qo‘yib, palak yoza-

yotgan bu yurt qadim-qadimdan

allomalar, hakimlar, olimlar

maskani bo‘lib  kelganligini butun

jahon e’tirof qiladi.

Avlodlar ajdodlar merosiga

munosib ega chiqsa, an’analar

zanjiri uzilmaydi. Shukurki, xalqi-

mizning intellektual quvvati o‘z

mevalarini berib kelmoqda. Har

narsa borki, qulay shart-sharoit

tug‘ilsa, aslini namoyon eta biladi.

Xususan, xalqimiz o‘z mustaqilli-

gini qo‘lga kiritgandan keyin —

barcha jabhalarda bo‘lgani kabi —

maorif, sport, adabiyot, san’at va

ilm borasida ham yuksak natijalar

qo‘lga kiritila boshlandi. Bu borada

Kadrlar tayyorlash milliy dasturi,

Maktab ta’limini rivojlantirish

davlat umummilliy dasturi, Bola-

lar sportini rivojlantirish davlat

dasturi, Bolalar musiqa va san’at

maktablarining moddiy-texnik

bazasini mustahkamlash va ular-

ning faoliyatini yanada yaxshilash

bo‘yicha 2009—2014-yillarga

mo‘ljallangan davlat dasturi qabul

qilinib, amalda ro‘yobga chiqayot-

gani ayni sohalarning jadal

rivojlanishini ta’minlamoqda.

Yosh avlodning bilim olishi,

katta ilmga jalb etilishida turli

bo‘g‘inlar qamrovidagi davlat

stipendiyalarining o‘rni,  nufuzi

muhim o‘rin tutadi.

O‘zbekiston Respublikasi

Prezidenti Davlat stipendiyalariga

2010-yil uchun aspirantlar o‘rta-

sidagi tanlov g‘oliblari ro‘yxatini

ko‘rib, yuqoridagi fikr-mulohaza-

larni xayoldan kechirdik.

ILM — GULISTON

Albatta, niholning kamoli

mehr bilan parvarish qilishga

bog‘liq. Ekilgan urug‘ hosili  —

ko‘klamgi umid. Bugungi kunda,

xususan XXI asrda eng  istiqbolli

investitsiya yosh avlodning ilm

o‘rganishiga ajratilayotgan mablag‘,

sarf-xarajatlar, deb baholanmoqda.

Matematika, ximiya va yana bir

qator fanlar bo‘yicha o‘tayotgan

jahon olimpiadalarida o‘quvchi

yoshlarimizning faol ishtirok etib,

doimo g‘oliblar safida bo‘lishi

farzandlarimiz iqtidoridan, mak-

tablarimizda berilayotgan bilimlar-

ning jahon talablariga uyg‘un

ekanligidan dalolatdir.

Ilm-fan, texnika jadal rivoj-

lanmoqda, yangiliklar soat sayin

o‘zgarib, takomillashib bormoqda.

Ushbu tezkor zamon talablariga

tayyor bo‘lish, ayni jarayonda faqat

o‘zlashtiruvchi xaridor emas, balki

ijodkor ishlab chiqaruvchiga ayla-

nish uchun katta bilim, tajriba,

malaka talab qilinmoqda. Qaysi bir

xalq o‘z naslining kamolini, faro-

von turmushini ko‘rmoq istasa,

ilmga tayanishi zaruratdir. Yurt-

boshimizning 2010-yilni — “Bar-

kamol avlod yili” deb e’lon qilishi-

dan maqsad zamirida ham ana shu

istak va faoliyat turibdi.

Jamiki tiriklik o‘z naslining

kamolini istaydi, shu maqsad

yo‘lida jon fido etishga tayyor turadi.

Barkamol avlodni ko‘rish insoniyat

intilib kelayotgan azaliy orzulardan

hisoblanadi. O‘zbekiston aholisining

asosiy qismini yoshlar, o‘smirlar

va bolalar tashkil etishi inobatga

olinsa, Barkamol avlod yili davlat

dasturining tuzilishi barobarida

ulkan ishlar amalga oshirilishi

ko‘zda tutilganligini va ularning

barchasi O‘zbekiston yoshlarining

kelajagini o‘ylab rejalashtirilayot-

ganligini anglash qiyin emas.

Qadim shumer mixxatlari

bitilgan kirpichlarda maktab ta’limi,

darsliklar va otalarning yosh avlod

xususidagi fikr-mulohazalari ham

yozib qoldirilgan. E’tiborli jihati

shundaki, u zamonlarda ham

kattalar kichiklarning o‘qishi,

tutush-turushidan ba’zan xavotirga

borib, tanbehlar aytgan ekan. Ayni

an’ana bu kun ham bor. “Bugungi

yoshlarning ko‘pchiligi kitob

o‘qimayapti. Ular yengil hayotga

intilayapti”, deb aytishganlari

quloqqa chalinadi. Bu holatda

qayg‘urish tabiiy, lekin yoshlari-

mizning iqtidori, bilim darajasi har

qanday shubhadan xoli. Qola-

versa, masalaning ikkinchi bir jihati

ham mavjud. Biz — katta  avlod

ularning ongi, qiziqishlari ko‘lamiga

mos ta’lim yo‘llarini tobora takomil-

lashtirib borayotganimiz ayni

muddao bo‘layotgani hech kimga

sir emas.  Chunki, hozirgi yosh-

larning zamonaviy texnik vosita-

larni osongina o‘zlashtirib olayot-

ganlari, harakatlari ushbu mulo-

hazani aytishimizga  asos bo‘lmoqda.

Barkamol avlod yilining yana bir

maqsadi ana shu qiziqish, hara-

katlarni ezgu maqsadlar o‘zaniga,

bunyodkorlik  ishlariga  tobora  to‘liq

safarbar etishdan iborat.

Yoshlik quvvati — benihoya

katta kuch. Bu  quvvatni jamlab,

oqilona boshqarib, SHAXS

kamoliga yo‘naltirish savob ishlar-

ning ulug‘i hisoblanadi.

Xalq aytadi: “Qatorda noring

bo‘lsa, yuking yerda qolmaydi”. El-

yurtning ijtimoiy, iqtisodiy, ma’-

naviy yukini ko‘zlangan manzil-

larga yetkazishda kamolidan umid

qilinayotgan bu kungi yosh avlod-

ning xizmatlari buyuk bo‘lishiga

ishonamiz.

Nodira SOBIROVA,

filologiya fanlari nomzodi

ALQIMIZ

VATAN, XALQ  OLDIDAGI

MUQADDAS  BURCH

14-YANVAR — VATAN HIMOYACHILARI KUNI

X

10

ALQIMIZ


 o‘zining

botir, dono o‘g‘lonlarini

— Vatan himoyachi-

larini hamisha e’zozlaydi. Ular —

farzandlar esa, bo‘yiga gul o‘lchab

o‘stirgan ona xalqiga mehr-

muhabbat, sadoqat bilan javob

beradi. Shular haqida o‘ylar

ekanman, bir necha hayotiy

misollar yodimga keldi.

Abduvahob Abdullayev degan

qo‘shnim bor. Zaxiradagi ofitser.

2009-yilning bahorida o‘g‘lini

muddatli harbiy xizmatga kuzatdi.

“Yig‘in punktida uni  harbiy

libosda ko‘rib, hayajonlandim.

Kechagina furajkamni kiyib

qochadigan bola bugun yurt

himoyasiga otlanayapti. Vatan

yukiga yelka tutadigan yoshga

yetibdi, el farzandiga aylanibdi.

Men shundan baxtiyorman”, —

deydi ota qalbida kechayotgan

his-tuyg‘udan, faxr va g‘ururdan

ko‘zlari porlab.

Xizmat safarida bo‘lganimda,

ko‘pincha oddiy askarlar bilan

suhbat quraman. Bugungi ozod va

hur zamon, yurtimizda amalga

oshirilayotgan ulkan o‘zgarish,

yangilanishlar zalvorini qanday his

qilishlari meni qiziqtiradi. Ularning

harbiy xizmat haqida shunchalar

maroq bilan so‘zlashlariga quloq

VATAN, XALQ  OLDIDAGI

MUQADDAS  BURCH

14-YANVAR — VATAN HIMOYACHILARI KUNI

Burchiga mas’uliyat, Vatani va xalqiga sadoqat

tuyg‘usi dildan tilga ko‘chganda, qasamyodga

aylanadi.

tutib, bugun Vatan

himoyachisi, yurt

posboni, O‘zbek-

iston askari degan

so‘zlar  qanchalar

faxr, qanchalar

g‘urur, sharaf bilan

j a r a n g l a s h i n i

a n g l a y m a n .

Ulardan: “Nega

askar bo‘lding?”,

deya so‘rab ko‘ring.

“Yurtimni, mus-

taqilligimni men

himoya qilmasam,

kim himoya qila-

di?”, deyishadi. Yoki bo‘lmasa,

“Buyuk ajdodlar an’analariga sodiq

qolib, hech kimdan kam bo‘l-

magan davlat, jamiyat qurish

uchun”, deydi. Marjondek tizilgan

chiroyli so‘zlar bilan aytolmasa,

ezgu ishi bilan ko‘rsatadi. Mustaqil

yurt manfaatini himoya qilish,

uning istiqboli yo‘lida yonib

yashashga undayotgan qalbi,

yuragi bilan aytadi.

O‘zbekiston posboni bo‘lish-

dan, muqaddas zaminimizni,

nurli istiqbol sari intilayotgan

yurtini himoyalashdek, tinchlik-

osoyishtaligini ta’minlashdek

mas’uliyatdan faxrlanish, g‘urur-

lanish sezayotgan posbonlar bilan

suhbat qurib zerikmayman. Ha,

ularning milliy istiqlol g‘oyalari

singgan ongida, yurak urishida

Vatan suratini ko‘rasiz.

“Shuhrat” medali sohibi bo‘l-

gan bir askar yigit — Ma’rufjon

Haydarov haqida maqola yozgan-

man. Uning hayotida bo‘lib o‘tgan

o‘sha voqea  hali-hanuz esimdan

chiqqani yo‘q:

Mardlik, vatanparvarlik bilan

yovuzlik, g‘alamislik to‘qnashadi.

Bu askar qo‘riqlayotgan postga

bir tartibbuzar bostirib keladi.

Ma’rufjon o‘z harbiy burchini

sidqidildan, to‘liq ado etadi. Kerak

Har bir ish o‘z o‘rnida,

bekam-u ko‘st bajarilishni talab

qiladi.

X


11

Har daqiqa, har bir harakat,

o‘ta hushyorlik Vatan sarhadlari-

ning daxlsizligini ta’minlaydi.

chilari yo‘liga to‘g‘anoq bo‘lib,

g‘alamislar otgan o‘qdan yaralan-

gan bo‘lsa-da, burchini oxirigacha

sharaf bilan uddaladi”, deb yozib

qo‘ygan ekanman. Esladim. Bu —

“Jasorat” medali sohibi, oddiy

askar Sanjar Mirzayev haqidagi

maqolaga olingan ma’lumotlar.

O‘sha voqea ham xayolimda

jonlandi:

... Ovoz eshitilgan joyga

yaqinlashib,  yoritgich bilan

atrofni kuzata boshlashdi.

Qamishlar shitirlab, noma’lum

kimsalar joyidan qo‘zg‘aldi.

“To‘xta, kim?!” — sovuq-

qonlik bilan dedi oddiy askar

Mirzayev. Chegara buzg‘unchi-

lari bunga javoban avtomatdan

o‘q yog‘dirdi. Qo‘rqoq oldin musht

ko‘taradi, deganlari shu-da.

Qo‘rqitmoqchi, sarosimaga

solmoqchi bo‘ldi. Bu alplarni

cho‘chitib, yengib bo‘larkanmi?

Ammo o‘q yomg‘iri o‘z ishini qildi.

Oldinda borayotgan oddiy askar

Sanjar Mirzayev o‘ng yelkasidan

yaralandi.

“Meni qo‘yavering, o‘rtoq

kichik serjant, chegarabuzarlarni

ushlash kerak. Bir amallab

avtomatni ishlatishga, sizni to‘sib

turishga harakat qilaman”. Yaradan

qon sizib, holsizlanib borayotganiga

qaramay, xizmat burchini, yurti

sarhadiga noqonuniy kirishga

uringan kimsalarga zarba berishni

o‘ylardi u.

Voqeani tahlil qilish,

sharhlash ortiqcha. Faqat bir

savol paydo bo‘lishi mumkin.

Askar bunday kuchni qayerdan

oldi? Javob tayin — xalqiga,

yurtiga bo‘lgan sadoqatdan.

Tug‘ilib o‘sgan, kindik qoni

tomgan zaminga muhabbatdan.

Ha, ana shu kuchni, ana shu

qudratni mustaqilligimiz berdi.

Qurolli Kuchlarimizning 17

yillik to‘yida yuksak mukofot bilan

taqdirlangan askarning onasi

shunday degandi: “Vatanni

sevish, uning tinchligi, osoyishta-

ligi yo‘lida xizmat qilish, yurt

sha’ni uchun sadoqatli, jasoratli

bo‘lish mard yigitning ishidir.

Bugun mening farzandim mana

shunday mard o‘g‘lonlar safida

ekanidan behad quvonaman. Bu

— tonglarga ulangan bedor tun-

larim, allalarga qo‘shilgan shirin

Buva-buvi duosi, ota-ona tilaklari farzand ko‘nglidagi Vatan

muhabbatini yanada kuchaytiradi.

— Taning sog‘, umring uzoq

bo‘lsin, bolam. Vatan va xalq

xizmatida obro‘yingga obro‘y

qo‘shilsin!

bo‘lganida, qo‘l jangidan olgan

saboqlarini ishga soladi. Bir-ikki

usulni bajarish orqali raqibini yerga

yuztuban yiqitadi.

“Ezgulik hamisha g‘olib,

deydilar. Bugunning qahramon-

lari ana shunday bo‘lishi kerak”,

degan gapimga kamtarona javob

qilib, “Yurt tinchligini qo‘riq-

lashdan ham ortiq ezgulik bo‘lar-

kanmi?!”, — degandi u.

Yon daftarchamda: “Oddiy

askar Mirzayev chegara buzg‘un-12

orzularim, otasining ro‘yobga

chiqqan umidlari, oilamizning

obro‘yi va kelajagidir”.

Islohotlarimiz  samaralari  aso-

sini  boy  ma’naviyatimiz  tashkil

etadi. Tafakkurimizdagi o‘zgarish-

lar bizni yangi-yangi dovonlarni

zabt etishga ruhlantiradi. Mana, bir

misol. 2009-yilning bahorida

tog‘am o‘g‘lining Harbiy qasamyod

qabul qilish tantanasiga keldi.

— Ikkinchi o‘g‘lim ham

chegara qo‘shinlarida xizmat

qilmoqda. Nuralim  akasi Shoh-

ruhga havas qilib, chegarachi

bo‘lishga ahd qildi. Xursand

bo‘ldim. Yigit voyaga yetgach,

yurtining, xalqining farzandi

bo‘ladi-da. Sarhadlarimizni

qo‘risin, hushyor, sergak tursin,

— dedi u.

Ha, ota-onalar bugun ana

shunday fikrlashmoqda. “O‘g‘lim

armiyaga borsa, Vatanini himoya

qilsa, chiniqib, toblansa”, deyishadi.

Istiqlol sabab o‘zligimizni,

kimlarning avlodi ekanligimizni

teran anglay borganimiz sari

ko‘nglimizda Vatanga muhabbat

tuyg‘ulari jo‘sh ura boshladi.

Berilgan topshiriqlar qanchalik aniq va puxta bajarilsa, jangovar tayyorgarlik

shuncha mukammal bo‘la boradi.

Muddatli harbiy xizmatning bir yil etib belgilangani, muddatli harbiy xizmatga chaqiruvning bir

yilda bir marta tashkil etilayotgani, qo‘shinlarda shartnoma asosida xizmat qilayotgan serjantlar tarkibining

sezilarli darajada kengaygani, safarbarlik-chaqiruv rezerv xizmatining joriy etilgani armiyamizning

qiyofasini, uning mazmun-mohiyati va jangovar imkoniyatlarini, harbiy jamoalardagi ma’naviy-axloqiy

muhitni prinsipial jihatdan tubdan o‘zgartirdi.

Shu yillar mobaynida harbiy-texnik hamkorlikni rivojlantirish, qo‘shinlarni zamonaviy qurol-yarog‘

turlari bilan qurollantirish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Harbiy xizmatchilarni uy-joy bilan

ta’minlash, ularga malakali tibbiy xizmat ko‘rsatish, pul ta’minotini oshirish, shuningdek,  muddatli

harbiy xizmatni o‘tagan shaxslarni rag‘batlantirishga qaratilgan aniq maqsadli, kompleks dasturlarning

izchil ijro etilishi harbiy xizmatchilar va ularni oila a’zolarining moddiy, ijtimoiy-maishiy sharoitlarini

sezilarli ravishda yaxshilash imkonini berdi.

Shu davr ichida amalga  oshirilgan ishlarni baholar ekanmiz, bugungi kunda O‘zbekiston amalda

o‘zining zamonaviy, ixcham va harakatchan, yaxshi qurollangan, mamlakatimiz barqarorligi va

xavfsizligini, sarhadlarimiz daxlsizligini,  xalqimizning tinch va osoyishta hayotini ishonchli himoya qilishga

qodir bo‘lgan milliy armiyasiga ega, deb aytish uchun barcha asoslarimiz bor.

(O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo‘mondoni

Islom Karimovning “Vatan himoyachilariga bayram tabrigi”dan).

Farzandlarimizga ham shunday

ruhda tarbiya bera boshladik.

Yoshlarimiz ilmda, sportda, ijodda

katta muvaffaqiyatlarni qo‘lga

kiritishmoqda. Ha, xalqimiz,

uning barkamol avlodlari hali

ko‘pdan-ko‘p buyuk ishlari bilan

dunyoni lol qoldiradi.

Keyingi paytlarda milliy

armiyamizda turli tanlovlar o‘tka-

zilayotganini yaxshi bilamiz.

Aslida  bunday yangicha an’analar

zamirida ham ma’naviyat namo-

yon. Negaki, yuksak ma’naviyatli

insonni hech kim yenga olmaydi.

Bugun mafkura poligonlari

yadro poligonlaridan-da kuchli.

Buni axborot xurujlari, ma’naviy

xurujlar misolida sezib, his qilib

turibmiz. Harbiy xizmatchi o‘z

mustaqil fikriga, sog‘lom negizda

shakllangan dunyoqarashga, mus-

tahkam irodaga ega bo‘lishiga

e’tibor qaratilayotgani bejiz emas.

Bugun armiyamiz qiyofasining

tubdan o‘zgargani, xalqimiz,

birinchi navbatda, yoshlarimiz

o‘rtasida harbiy xizmatning obro‘-

e’tibori yuksak darajaga ko‘tarilgani,

bir so‘z bilan aytganda, armiyada

xizmat qilish tom ma’noda shon-

sharaf ishiga aylanganida yangicha

an’analarimizning, turli tanlovlar-

ning ulkan ahamiyati bor.13

Bir nafas dam olib, chaqchaqlashganda, bo‘lg‘usi to‘ylardan so‘z

ochiladi. “To‘yda albatta Siz ham bo‘lasiz”, — deb taklif qilinadi.

“Eng ilg‘or serjant” nominatsiya-

sida kichik serjant Jasur Irisov

g‘olib bo‘ldi. Bugunning posboni

qanday bo‘lishi kerakligini amal-

da ifodaladi. Buni qarangki, tanlov

uning xizmat pog‘onalaridan

o‘sishini ham ta’minladi. Ya’ni u

oliy harbiy bilim yurtiga o‘qishgaDo'stlaringiz bilan baham:

©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.
?


barnes-foundation-94.html

barnes-foundation-99.html

barnoota---qabiyyee-fuula.html

barokko--klassicizm-.html

barometr-aneroid-2.html